Forsikring

Når du lejer et rum hos DSV Smarter Storage har du mulighed for at købe en forsikring. Du kan tilføje forsikringen på vores hjemmeside når du lejer dit opbevaringsrum, eller du kan leje dit opbevaringsrum uden forsikring. På denne side kan du læse mere om forsikringen.

Oplysninger om forsikringsproduktet

I dette dokument med oplysninger om forsikringen kan du læse mere om hvad der er dækket:

> Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

> Faktablad om forsikringen

Juridisk information

DSV Smarter Storage har tegnet en forsikring (policenummer r w 104 0176 ws) for at dække dine ejendele mod tab eller skader mens det bliver opbevaret på en DSV Smarter Storage lokation. DSV Smarter Storage er  forsikringsformidler.

Vi er ikke optaget i noget forsikringsregister. Vi modtager betalingen du betaler for forsikringen og betaler forsikringsselskabet, men er fuldstændig uafhængige fra forsikringsselskabet, forsikringsmægleren eller andre parter i denne aftale.

DSV Smarter Storage A/S
Hovedgaden 630
2640 Hedehusene

DSV Smarter Storage A/S kan hverken yde rådgivning vedrørende egnetheden af denne forsikringsdækning eller give yderligere oplysninger end det, der står på faktaarket.

Yderligere oplysninger, herunder den fulde forsikringspolice, kan fås hos forsikringsmægleren.

Tegningsgaranten er

Carl Schröter GMBH & Co KG
Martinistraße 8-10
28195 Bremen
Germany

Som agenter er vi repræsentanter for vores autoriserede forsikringsselskaber i henhold til § 34d, stk. 1 i de tyske handelsregler (Gewerbeordnung).

Se alle deltagende forsikringsselskaber og deres andel nedenfor. De deltagende forsikringsselskaber har solidarisk eller forholdsmæssigt ansvar.

Carl Schröter GMBH & Co KG er ikke en del af nogen garantiordning.

Ledende assurandør

ERGO Versicherung AG
Stresemannstr. 111
10963 Berlin
Germany

Repræsenteret af bestyrelsesformand: Mathias Scheuber

Registreret: HRB 36466

Forsikringsmægler

Marsh SA
Boulevard Herrmann-Debroux
21160 Oudergem
Belgien

Hverken den ledende assurandør, forsikringsmægleren eller andre parter i denne aftale er en del af nogen garantiordning.

Klagemuligheder

Hvis du vil indgive en klage, kan du skrive til:

Marsh (Belgium) SA/NV
Herrmann-Debroux / Herrmann-Debrouxlaan 2
B-1160 Bruxelles
Belgien

eller sende en e-mail til karen.daniels@marsh.com. Få yderligere kontaktoplysninger på vores websted:

> Marsh

Der kan også indgives en klage til Ombudsman des Assurances – Ombudsman van de Verzekeringen, hvis kontaktoplysninger du kan finde her:

> Ombudsman des Assurances – Ombudsman van de Verzekeringen (Flamsk)

> Ombudsman des Assurances – Ombudsman van de Verzekeringen (Fransk)

Hvis du har problemer med produkter eller tjenester, du har købt online, kan du bruge følgende websted til at forsøge at opnå en udenretslig bilæggelse:
> Online tvist bilæggelse

Hvis du ønsker at indgive en klage direkte til tegningsagenten Carl Schröter GmbH & Co. KG, kan du kontakte dem på
Martinistraße 8-10
28195 Bremen
Tyskland

eller sende en e-mail til thore.freund@carlschroeter.de.

Du kan også indgive en klage til den tyske forsikringsombudsmand:

Versicherungsombudsmann e.V. [link]
post office box 08 06 32
10006 Berlin

Dine muligheder for at indlede juridiske skridt bliver ikke ændret af dette.

Muligheder for forsikringssupervision eller klage:

Klager kan indgives til

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

Hvad skal du gøre i tilfælde af en skade?

Du skal rapportere ethvert tab eller enhver skade til DSV Smarter Storage A/S via e-mail på smarterstorageDK@dsv.com, så snart du har opdaget det, og inden du fjerner den beskadigede ejendom fra
dit lagerrum. Træf alle nødvendige foranstaltninger for at undgå yderligere skade/tab.

Du bør ikke slette spor efter omstændighederne ved skaden, og du bør beholde de beskadigede varer for at gøre det muligt at vurdere tabet. Indsaml så mange beviser som muligt. Tag f.eks. tydelige billeder af skaden og omstændighederne (nærbilleder og billeder med større perspektiv), og få kontaktoplysninger til eventuelle vidner. (I tilfælde af forsætlig skade skal du eller DSV Smarter Storage A/S indgive en klage til de relevante myndigheder.

Du skal indsende dit krav gennem DSV Smarter Storage A/S-webstedet senest 7 dage efter opdagelsen. Dit erstatningskrav adresseres til forsikringsselskabet og/eller dets mægler. Du modtager et skriftligt svar fra forsikringsselskabet inden for rimelig tid.

Hvis dit krav bliver afvist kan du kræve et skriftligt afvisningsbrev.

Formular til erstatningskrav

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedr. forsikringen bedes du kontakte forsikringsmægleren:

Marsh SA
Boulevard Herrmann-Debroux 2
1160 Oudergem, Belgium

Tlf.: +32 674 96 11
Web: http://www.marsh.com
Mail: karen.daniels@marsh.com

Kundeforsikringen for opbevaring er et forsikringsprodukt, der forhandles og tilbydes af forsikringsmæglervirksomheden Marsh NV/SA, er autoriseret og reguleret af Financial Services and Markets Authority (FSMA) og registreret under nummer 14.192 A-R, hvis registrerede firmanummer er 0403.276.906, og som er en del af koncernen Marsh & McLennan Companies (“MMC”), og dens hovedkontor ligger på adressen Avenue Herrmann-Debroux / Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Bruxelles, Belgien, i samarbejde med Carl Schröter GmbH & Co. KG Underwriting Agency, Martinistr. 8-10, 28195 Bremen, Tyskland, der fungerer som repræsentant for deres autoriserede forsikringsselskaber i henhold til § 34d, stk. 1 i de tyske handelsregler (Gewerbeordnung) med deres registreringsnummer D-SCLT-4J77P-31, som er registreret på følgende registreringskontor: “Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tyskland.Med henblik på at levere vores tjenester som forsikringsformidler og risikokonsulent indsamler og bruger vi (Marsh NV/SA) personlige oplysninger om dig, såsom dit navn, dine kontaktoplysninger, dine bankoplysninger og oplysninger om dine produkter. De formål, hvortil vi anvender personlige oplysninger, kan omfatte forsikringstegning, behandling af erstatningskrav og forebyggelse af kriminalitet. Der er flere oplysninger om vores behandling af personlige oplysninger i vores fortrolighedspolitik, der er tilgængelig på https://www.marsh.com/be/fr/privacy-policy-en.html.
Du kan også anmode om en kopi af vores fortrolighedspolitik ved at sende en e-mail til 
privacy.belgium@marsh.com eller skrive til Marsh NV/SA, Data Protection Officer, Local representative, Avenue Herrmann-Debroux 2 / Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Bruxelles.