Privatlivspolitik

Vi, DSV Smarter Storage A/S (”DSV”), er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger indsamlet og behandlet i forbindelse med, at du lejer et eller flere opbevaringsrum hos os, tegner tilhørende forsikring eller køber andre opbevarings- eller transportydelser hos os (”Ydelser”).
I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvordan vi beskytter dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.

Hvorfor indsamler og behandler vi dine personoplysninger (formål)?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser overfor dig, som bruger af vores Ydelser.
Formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er at administrere dit bruger- og kundeforhold hos os. Vi behandler dine personoplysninger når du indgår en aftale om eller efterfølgende gør brug af vores Ydelser, herunder når vi administrerer dit kundeforhold, og når du benytter vores hjemmeside. Hvis du har tilkøbt forsikringsdækning via vores hjemmeside, behandler vi også personoplysninger i den forbindelse.
Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt til ovenstående formål.
Vi indsamler og behandler information om dit kundeforhold, herunder dit navn, adresse, kontaktinformation, betalingskortoplysninger, brugernavn, information om din opbevaringsløsning og log-in historik.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

Vi gør opmærksom på, at vores lager- og udendørsarealer er videoovervågede af kriminalpræventive årsager.
Hvis du har tilkøbt forsikringsdækning på vores hjemmeside, vil vi i tillæg til ovenstående modtage information om eventuelle skader, som kan indeholde personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Når vi varetager vores rettigheder og forpligtelser i forbindelse med leveringen af vores Ydelser er vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger enten din lejeaftale med os, dit separat indhentet samtykke eller vores legitime interesse, f.eks. i tilfælde af håndtering af retskrav, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til de ovenfor nævnte formål.
I relation til leveringen af vores Ydelser, vil vi behandle dine personoplysninger i 10 år fra ophør af dit kundeforhold hos os.Optagelser fra videoovervågning vil blive slettet 30 dage efter optagelsen, medmindre optagelserne skal anvendes til afklaring af en konkret hændelse.
Opbevaringsperioden for personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, fremgår af vores særskilte cookiepolitik, som du kan tilgå på vores hjemmeside.

Hvem videregiver vi dine persondata til?
Vi har et dedikeret team til at administrere Ydelserne, som har adgang til dine personoplysninger.
I forbindelse med leveringen af vores Ydelser, benytter vi eksterne leverandører, som leverer relevante tjenester til DSV, fx hostingleverandører eller systemudbydere. Disse leverandører er underlagt fortrolighed og behandler kun dine personoplysninger på baggrund af vores instruks og vores databehandleraftale med dem. Hvis sådanne leverandører er etableret uden for den Europæiske Union iagttager vi relevante bestemmelser om lovligt overførselsgrundlag for at sikre forsat beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvis du har tilkøbt forsikringsdækning, vil informationer vedrørende forsikringsdækningen, navn, adresse og kontaktinformation, og i tilfælde af skade, information om skaden og kontooplysninger, blive videregivet til vores forsikringspartnere, p.t. Marsh NV/SA og Carl Schröter GmbH & Co. KG, som vil være selvstændige dataansvarlige for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan altid kontakte vores nævnte forsikringspartnere direkte for mere information om deres behandling af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til andre selskaber som DSV Smarter Storage A/S er koncernforbundne med.
I særlige tilfælde og i henhold til lovgivningen kan det blive nødvendigt at videregive dine personoplysninger til relevante myndigheder, og det kan ligeledes blive nødvendigt at videregive dine personoplysninger for at etablere, udøve eller beskytte vores rettigheder.

Hvilke rettigheder har du?
Du har efter lovgivningen følgende rettigheder:
• Du har ret til at bede om indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
• Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger berigtiget
• Du har i visse tilfælde ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort
• Du har under visse betingelser ret til at få dine personoplysninger slettet
• Du har under visse betingelser ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
• Du har under visse betingelser ret til at få de personoplysninger, som du selv har afgivet, overført til dig selv eller en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen.

Hvem skal jeg kontakte?
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, eller har du spørgsmål til denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at skrive til privacy@dsv.com.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte os på privacy@dsv.com. Du er også berettiget til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, København K.